Specyfikacja kanału XML

Nasza specyfikacja pliku danych XML została stworzona jako przewodnik dla portali ogłoszeniowych, które chcą przesłać swoje ogłoszenia do bazy danych WhatJobs?

Twój kanał XML musi być zgodny z pożądanym formatem WhatJobs?, aby działał z naszą platformą. Upewnij się, że postępujesz zgodnie z poniższymi instrukcjami, ponieważ wszelkie niedziałające kanały zostaną odrzucone. Gdy Twój kanał XML będzie gotowy , prześlij go za pomocą naszego formularza przesyłania xml.

Wyślij XML

Format źródła danych XML

Powinieneś utworzyć kanał XML UTF-8 w formacie określonym w naszej ofercie pracy specyfikacjach technicznych. Poniżej znajduje się kilka prostych wskazówek, jak przygotować kanał XML, aby Twoje ogłoszenia o pracę pojawiały się na WhatJobs? Jeśli chcesz uzyskać dodatkowe informacje na temat formatu XML, sprawdź Wikipedia. Plik XML UTF-8 zawiera jeden znacznik „jobs” i co najmniej jeden element „job”. Każdy element „job” ma pola obowiązkowe i opcjonalne.

Pola obowiązkowe

Te pola muszą zostać uwzględnione w pliku danych, ponieważ zawierają minimalną ilość informacji wymaganych przez nasz system, aby uwzględnić Twoje ogłoszenia o pracę w WhatJobs?.

 • ID: Identyfikator oferty pracy na Twojej stronie (numeryczny lub alfanumeryczny, jednak musi być unikalny).
 • URL: Link do oferty pracy w Twojej witrynie.
 • TITLE: Stanowisko.
 • LOCATION: Miejsce pracy, w którym znajduje się praca.
 • SALARY: Wynagrodzenie za pracę.
 • CATEGORY: Kategoria, do której należy dana praca, np. dział prawny, inżynieria, sprzedaż itp.
 • DESC: Opis zlecenia (minimum 300 znaków). Opisy stanowisk pracy powinny być jak najbardziej szczegółowe, aby zapewnić najlepszą konwersję.
 • COMPANY-NAME: Nazwa firmy zatrudniającej.
 • COUNTRY: Wymagamy, aby wszystkie oferty pracy znajdowały się w Polsce. Upewnij się, że tagi „kraj” zawierają odpowiednią wartość. Dopuszczalne wartości to: POLSKA
 • LANGUAGE: Dwucyfrowy kod ISO języka. Aby poinformować nas o języku oferty pracy

Pola opcjonalne

Nie musisz wypełniać opcjonalnych pól. Jeśli jednak posiadasz te informacje, dołącz algorytm WhatJobs traktuje priorytetowo oferty pracy o wyższej jakości, więc dodanie większej ilości informacji optymalizuje Twoją ofertę i zwiększa współczynniki konwersji.

 • JOB-TYPE: Rodzaj pracy (stała, tymczasowa, kontraktowa, stażowo-studencka i sezonowa).
 • JOB-STATUS: Status pracy (pełny etat, część etatu itp.).
 • ZIPCODE: Kod pocztowy.
 • REFERENCE: Może być wartością numeryczną lub alfanumeryczną.
 • EXPIRATION-DATE: Data wygaśnięcia zadania (format: RRRR-MM-DD)

Twój kanał XML powinien wyglądać tak:

       <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

       <jobs xmlns="https://whatjobs.com/XMLSchema"

           xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

           xsi:schemaLocation="https://whatjobs.com/XMLSchema https://whatjobs.com/XMLSchema.xsd ">

        <job>

          <id><![CDATA[...]]></id>

          <url><![CDATA[...]]></url>

          <title><![CDATA[...]]></title>

          <desc><![CDATA[...]]></desc>

          <location><![CDATA[...]]></location>

          <salary><![CDATA[...]]></salary>

          <job-type><![CDATA[...]]></job-type>

          <job-status><![CDATA[...]]></job-status>

           <zipcode><![CDATA[...]]></zipcode>

         <country><![CDATA[...]]></country>

         <language><![CDATA[...]]></language>

          <reference><![CDATA[...]]></reference>

          <company-name><![CDATA[...]]></company-name>

          <expiration-date><![CDATA[...]]></expiration-date>

        </job>

       </jobs>
          

Przykładowy kanał XML:

       <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

       <jobs xmlns="https://whatjobs.com/XMLSchema"

           xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

           xsi:schemaLocation="https://whatjobs.com/XMLSchema jobs.xsd ">

        <job>

          <id><![CDATA[123456]]></id>

          <url><![CDATA[http://www.ajobsite.com/viewjob/123456/sales-team-leader]]></url>

          <title><![CDATA[Sales Team Leader]]></title>

          <desc><![CDATA[We are looking for an energetic experienced Telesales person to join a growing Company based in oxford. The Successful candidate must have a minimum of 5 years experience of leading a telesales team. You must have impressive leadership skills and the ability to consistently motivate your team. The successful candidate must lead by example and have the ability to coach and support the team to achieve targets. You must be confident with a great person...]]></desc>

          <location><![CDATA[England, South East, Oxfordshire, Oxford]]></location>

          <salary><![CDATA[10000 to 20000 annum]]></salary>

          <job-type><![CDATA[permanent]]></job-type>

          <job-status><![CDATA[full-time]]></job-status>

          <zipcode><![CDATA[...]]></zipcode>

          <country><![CDATA[...]]></country>

         <language><![CDATA[...]]></language>

          <reference><![CDATA[sales-i2535]]></reference>

          <company-name><![CDATA[Balliol College]]></company-name>

          <expiration-date><![CDATA[2011-05-21]]></expiration-date>

        </job>

       </jobs>
            

Specyfikacje techniczne

Name Data type Possible Values
id string  
url string  
title string  
desc string Minimum length of 300 characters
location string  
salary string  
job-type string permanent, temporary, contract, placement-student, seasonal
job-status string full-time, part-time
zipcode string  
country string  
Language string  
reference string  
company-name string  
expiration-date date YYYY-MM-DD

Schemat XML

       <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

       <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

        targetNamespace="https://whatjobs.com/XMLSchema"

        xmlns="https://whatjobs.com/XMLSchema"

        elementFormDefault="qualified">

          <xsd:element name="jobs" type="t-jobs"/>

        <xsd:complexType name="t-jobs">

          <xsd:sequence>

            <xsd:element name="job" type="t-job" maxOccurs="unbounded" minOccurs="1"/>

          </xsd:sequence>

        </xsd:complexType>

        <xsd:complexType name="t-job">

          <xsd:sequence>

            <xsd:element name="id" type="xsd:string" maxOccurs="1" minOccurs="1"/>

            <xsd:element name="url" type="xsd:string" maxOccurs="1" minOccurs="1"/>

            <xsd:element name="title" type="xsd:string" maxOccurs="1" minOccurs="1"/>

            <xsd:element name="desc" type="t-description" maxOccurs="1" minOccurs="1"/>

            <xsd:element name="location" type="xsd:string" maxOccurs="1" minOccurs="1"/>

            <xsd:element name="salary" type="xsd:string" maxOccurs="1" minOccurs="1"/>

            <xsd:element name="job-type" type="t-job-type" maxOccurs="1" minOccurs="1"/>

            <xsd:element name="job-status" type="t-job-status" maxOccurs="1" minOccurs="1"/>

            <xsd:element name="zipcode" type="xsd:string" maxOccurs="1" minOccurs="0"/>

         <xsd:element name="country" type="xsd:string" maxOccurs="1" minOccurs="0"/>

            <xsd:element name="language" type="xsd:string" maxOccurs="1" minOccurs="0"/>

            <xsd:element name="reference" type="xsd:string" maxOccurs="1" minOccurs="0"/>

            <xsd:element name="company-name" type="xsd:string" maxOccurs="1" minOccurs="0"/>

            <xsd:element name="expiration-date" type="xsd:date" maxOccurs="1" minOccurs="0"/>

          </xsd:sequence>

        </xsd:complexType>

        <xsd:simpleType name="t-description">

          <xsd:restriction base="xsd:string">

            <xsd:minLength value="300"/>

          </xsd:restriction>

        </xsd:simpleType>

        <xsd:simpleType name="t-job-type">

          <xsd:restriction base="xsd:string">

            <xsd:enumeration value="permanent"></xsd:enumeration>

            <xsd:enumeration value="temporary"></xsd:enumeration>

            <xsd:enumeration value="contract"></xsd:enumeration>

            <xsd:enumeration value="placement-student"></xsd:enumeration>

            <xsd:enumeration value="seasonal"></xsd:enumeration>

          </xsd:restriction>

        </xsd:simpleType>

        <xsd:simpleType name="t-job-status">

          <xsd:restriction base="xsd:string">

            <xsd:enumeration value="full-time"></xsd:enumeration>

            <xsd:enumeration value="part-time"></xsd:enumeration>

          </xsd:restriction>

        </xsd:simpleType>

       </xsd:schema>